4 možnosti kam investovať peniaze

money, coin, investment-2724241.jpg

História

Amsterdamský obchodník Abraham van Ketwich v roku 1772 dostal prelomový nápad. Umožniť zarábať na zaoceánskych investíciách aj Holanďanom s malým mešcom. Až doteraz sú podielové fondy pre mnohých ľudí spôsobom, ako relatívne bezpečne vstúpiť na burzu a zhodnotiť svoje úspory lepšie ako v banke.

ČO SÚ TO PODIELOVÉ FONDY?

Podielový fond je zoskupenie viacerých investorov. Takýto fond umožňuje zapojiť sa do investovania aj menším investorom. Princíp je jednoduchý. Viacerí investori spoja svoje prostriedky do jedného. Tým vytvoria dostatočne veľký kapitál na investovanie do akcií, dlhopisov, komodít, realít a pod. Môžu spoločne investovať aj do drahších akcií ako jednotlivec. Vedia diverzifikovať svoje portfólio a investovať do viacerých firiem, komodít a pod.

Do fondu môžete kedykoľvek vstúpiť alebo vystúpiť.

Podielový fond spravujú investičné spoločnosti a dohliadajú na to centrálne banky. V investičnej spoločnosti sú ľudia, ktorí tým žijú dňom aj nocou a vedia pomerne správne odhadnúť pohyby trhov. Investičná spoločnosť nerozhoduje úplne o všetkom. Investori si vyberajú svoju stratégiu. Vyberáte si akcie, komodity a pod., región, odvetvie a akú mieru rizika chcete podstúpiť.

Nemusíte sa obávať, že niekam pošlete peniaze a nič za to nedostanete. Výmenou za investíciu sú podielové listy. Čím väčšiu investíciu urobíte, tým viac podielových listov dostanete. Ak by bol celkový počet podielových listov 100 a Vy by ste z nich vlastnili 3, Váš podiel by bol vo výške 3 % z celkového majetku všetkých investorov.

Hodnota trhov sa v čase mení. Váš zisk alebo strata sa počíta buď zo zrealizovaných obchodov alebo nezrealizovaných. Keď Vaše portfólio sa ocitne v mínuse, je to len teoretický mínus. No akonáhle by ste zazmätkovali a dali príkaz na predaj, teoretický mínus sa stane skutočnosťou. Dôverujte obchodníkom. Situácia na trhoch sa vo väčšine prípadoch vždy otočí k rastu. Svojim predajom tak zamedzíte svoj zisk.

Keď sa Vám bude zdať, že Vaše portfólio narástlo a je to pre Vás dostačujúce, môžete dať pokyn na predaj. Tým sa Váš teoretický zisk stane skutočnosťou.

Netreba zabudnúť ani to, že v čase poklesov sú najlepšie príležitosti na kúpu.

Podielové fondy Vám môžu zabezpečiť pokojnú starobu, poprípade kúpu alebo do-financovanie nehnuteľnosti. Ideálne začať sporiť vo fondoch už od začatia produktívneho veku. Stačí Vám na to 10 % z Vašich príjmov.

ČO SÚ TO ETF FONDY?

ETF je skratka exchange-traded fund. To v princípe znamená, že tieto fondu sú oproti podielovým fondom obchodovateľné na burze.

ETF sú spravidla indexové fondy. Indexový fond kopíruje indexy, tzn. že investuje do rovnakých cenných papierov a v rovnakom pomere, ako je zložený index. Index je skupina cenných papierov obchodovaných na určitom trhu, ktoré ho najlepšie vystihujú. Index môžeme označiť za akúsi vzorku trhu. Napríklad S&P 500 odzrkadľuje 500 najlepších firiem v Spojených štátoch amerických.

Výhodou tohto fondu sú okamžité finančné prostriedky pripísané na Váš účet hneď po zrealizovaní predaja. U klasických podielových fondoch to trvá pár dní.

Ďalšou výhodou ETF fondov sú poplatky. Tým, že napodobňujú indexy, tak nepotrebujú personálny a technický aparát k výberu cenných papierov. Náklady na správu a riadenie sa približujú takmer k nule, najlacnejšie sú od 0,10 % ročne.

Poplatky pri podielových fondoch sa pohybujú v rozmedzí od 0,50 do 3,00 % ročne.

Od 1. 1. 2016 platí novela zákona o dani z príjmov, ktorá zaviedla tzv. časový test pre finančné nástroje obchodované na burzách. Príjmy fyzických osôb z týchto cenných papierov sú oslobodené od dane, pokiaľ sú držané aspoň rok.

ETF spadajú do tejto kategórie. Výnosy z ETF sú oslobodené od dane. Príjmy z podielových fondov sú vždy zdaňované.

Tento typ fondu Vám poskytne relatívnu istotu a ušetrí Vám na poplatkoch. Mojim cieľom je vždy diverzifikovať a preto Vám odporúčam mix podielových fondov a ETF fondov.

ČO SÚ TO KRYPTOMENY?

Sú najmladším hráčom na trhu. Investovanie do kryptomien z Vás môžu urobiť milionárov v pomerne krátkej dobe a však prinášajú veľké riziko oproti klasickým možnostiam pre malých investorov. Ich výnos môže byť v rádoch 100- ách percent ročne. Vybrať správnu kryptomenu pre nováčika je obtiažne. Na trhu sa aktuálne nachádza viac ako 4500 kryptomien. Nie všetky majú potenciál byť užitočnými v reálnom svete. Je preto veľmi dôležité naštudovať si o kryptomenách čo najviac informácií a na základe toho sa rozhodnúť.

Kryptomeny fungujú na tzv. blockchain-e. Je to reťaz zložená z informácií o transakciách. Vďaka tomu kryptomeny nepotrebujú tretiu stranu akým je napríklad banka. Fungujú decentralizované.
Najznámejšia a najstaršia kryptomena Bitcoin sa získava ťažením a to tak, že v rámci siete sa overujú všetky transakcie dekryptovaním šifier a komplikovaným porovnávaním získaných výsledkov v rámci celej siete.

Ak dôjde k nájdeniu tzv. bloku s Bitcoinami (počet Bitcoinov v nájdenom bloku klesá úmerne podľa počtu ťažiteľov a času), je nutné dešifrovať a porovnávať výsledky v zložitom algoritme.

Ak všetko sedí tak ako má, Bitcoiny sa pripíšu človeku, ktorý túto dekryptovaciu operáciu vykonal. Tento konsenzový algoritmus sa označuje ako PoW tzv. proof of work v preklade dôkaz o práci.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *