Úskalia kúpy a predaja pozemkov

trees, sky, clouds-6471184.jpg

Kde bolo tam bolo, žili šťastne až kým nepomreli…… každý sníva svoj rozprávkový sen, keď stretne toho pravého. V rozprávke by mal dotyčný zámok, no realita je taká, že treba nájsť nejaký byt, dom alebo pozemok na stavbu svojho kráľovstva. : )

Našli ste teda pozemok vhodný na stavbu domu a rozhodujete sa o kúpe.

Tu je zoznam vecí , ktoré si treba overiť alebo sa na ne informovať. Pozriete sa na katastrálny portál www.zbgis.sk a z mapy a Listu vlastníctva vyčítate základné informácie.

 • Druh pozemku – či je parcela vedená ako orná pôda, vinica, trvalý trávny porast, zastavaná plocha. Na obci si vyžiadajte územno-plánovaciu informáciu, či je daný pozemok v územnom pláne určený na výstavy obytných domov. V niektorých prípadoch bude treba riešiť vyňatie z pôdneho fondu.
 • Vlastníci – ak je jeden vlastník, máte šťastie. Ak ich je viac, treba s každým jednať o predaji.
 • Prístupová cesta – či je právne vysporiadaná a máte právo ju užívať ( ak nie, napr. nedostanete hypotéku ).
 • Siete a ich dostupnosť – elektrina, voda, plyn.
 • Ťarchy a vecné bremená – bývajú vyznačené na liste vlastníctva a hovoria o nejakých obmedzeniach alebo povinnosti niečo strpieť – napr. ochranné zóny, právo prechodu…., na LV býva tiež vyznačená plomba, to znamená, že na pozemku prebieha nejaké konanie ( dedičské, záložné právo banky….. a akékoľvek iné konanie ohľadom nehnuteľnosti nie je možné, pokiaľ sa neukončí prvé.
 • Susediace pozemky.

Ďalšie záležitosti, ktoré by bolo dobré zistiť:

 • miestne poveternostné podmienky
 • zosuv pôdy v okolí
 • výskyt močiarov v okolí
 • výskyt podzemných vôd
 • výskyt povodňových zón
 • telekomunikačné káble cez pozemok
 • ochranné pásma

Ďalšie záležitosti, ktoré by bolo dobré zistiť:

 • ochranné pásmo okolo cintorína 50m
 • ochranné pásmo lesa
 • ochranné pásmo vodných tokov
 • ochranné pásmo okolo stĺpov el. vedenia – 1m
 • ochranné pásmo vysokého napätia – 10m
 • ochranné pásmo – pramene a žriedla
 • ochranné pásmo cesty 1., 2., 3. triedy
 • ochranné pásmo letiska
 • ochranné pásmo – vysokotlakový vodovod
 • ochranné pásmo – káble ministerstva obrany a ministerstva vnútra – tie sú tajné a nevie o nich veľakrát ani obec

Ako vidíte, treba sa obrniť trpezlivosťou. Jednoduchšia cesta je dať si spraviť prieskum územia. Takýto kontakt Vám vieme poskytnúť a budete mať jasno, čo kupujete, či predávate. Jednoznačne takýto dokument zvýši dôveryhodnosť a aj cenu pozemku. A vy môžete spokojne spávať, že nekupujete mačku vo vreci.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *