Informácie o spracovaní, ochrane osobných údajov a súborov cookies

 

 

 

Sme spoločnosť Martin Lipták s.r.o.

Prevádzkujeme webovú stránku liptakmartin.sk

Pri poskytovaní našich služieb, finančnej konzultácií a poradenstva pri predaji nehnuteľností naša webová stránka spracúva niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, email,telefónne čislo,IP adresa,súbory cookie,typ prehliadača.

Z akého dôvodu?
Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou služieb.

Na základe akého právneho základu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm.a ) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom  poskytnutIa našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 6 mesiacov od našej poslednej komunikácie.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať? Počas poskytovania služieb a potom 6 mesiacov od posledného poskytnutia takých služieb.

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho webu. 

Sú to:

⦁ prevádzkovateľ weboveho hostingu pre liptakmartin.sk (spoločnosť Websupport IČ: 36421928, Karadžičova 7608/12 821 08 Bratislava – mestská časť- Ružinov)

 Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti máme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese martin.liptak@bcas.sk alebo zavolajte na tel. č. +421 918 813 973

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:
⦁ Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
⦁ Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
Výkonnostné: sa používajú na porozumenie a analýzu kľúčových výkonnostných ukazovateľov webovej stránky, čo pomáha poskytnúť lepšiu užívateľskú skúsenosť návštevníkom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach. Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Používané súbory cookies:

„Cookies“ na stránkach liptakmartin.sk sú:

  • Nevyhnutné súbory cookie  pomáhajú vytvárať webové stránky pomocou použitia základných funkcií, ako je navigácia na stránkach a prístup k zabezpečeniu oblastí webovej stránky. Odporúčame ich akceptovať, webové stránky bez nich nemusia fungovať správne.

Cookie AWSALBCORS
Trvanie 7 dní
Popis Súbor cookie na vyrovnávanie zaťaženia.
 
 
Cookie cookieyes-consent
Trvanie 1 rok
Popis CookieYes nastavuje tento súbor cookie tak, aby si pamätal preferencie súhlasu používateľov, aby sa ich preferencie rešpektovali pri ďalších návštevách tejto stránky. Nezhromažďuje ani neukladá žiadne osobné informácie o návštevníkoch stránky.
 
 
Cookie elementor
Trvanie nikdy
Popis Téma WordPress webových stránok používa tento súbor cookie. Umožňuje vlastníkovi webovej stránky implementovať alebo meniť obsah webovej stránky v reálnom čase.
 
 
Cookie wpEmojiSettingsSupports
Trvanie Počas použivania
Popis WordPress nastaví tento súbor cookie, keď používateľ interaguje s ikonami emodži na webe WordPress. Pomáha určiť, či prehliadač používateľa dokáže správne zobraziť emotikony
 
 
Cookie sp_t
Trvanie 1 deň
Popis Vyžaduje sa na zabezpečenie funkčnosti integrovaného doplnku Spotify. To nevedie k žiadnej funkčnosti medzi lokalitami.
 
 
Cookie VISITOR_PRIVACY_METADATA
Trvanie 6 mesiacov
Popis Tento súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa a voľby ochrany osobných údajov pre jeho interakciu so stránkou. Zaznamenáva údaje o súhlase návštevníka týkajúceho sa rôznych zásad a nastavení ochrany osobných údajov, čím zaisťuje, že pri budúcich reláciách budú rešpektované jeho preferencie.
 
 
Cookie YSC
Trvanie Počas používania
Popis Tento súbor cookie je nastavený službou YouTube na sledovanie prehratí vložených videí.
 
 
Cookie VISITOR_INFO1_LIVE
Trvanie 6 mesiacov
Popis Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Youtube na sledovanie používateľských preferencií pre videá YouTube vložené do stránok; môže tiež určiť, či návštevník webovej stránky používa novú alebo starú verziu rozhrania YouTube.
  • Analytické súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť, ako návštevníci komunikujú s webovými stránkami zhromažďovaním anonymných štatistík.

Cookie sbjs_session
Trvanie 1 hodina
Popis Tento súbor cookie sa používa na sledovanie aktivity používateľov a relácií na zlepšenie výkonu a použiteľnosti webovej stránky, čo pomáha pochopiť, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou
 
 
Cookie sbjs_udata
Trvanie Počas používania
Popis Tento súbor cookie sa používa na ukladanie údajov špecifických pre používateľov, ktoré pomáhajú monitorovať a analyzovať účinnosť reklamných kampaní a optimalizovať používateľskú skúsenosť na webovej stránke.
 
 
Cookie sbjs_first
Trvanie Počas používania
Popis Tento súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o prvej relácii používateľa na webovej stránke. Sleduje podrobnosti, ako je zdroj, z ktorého používateľ prišiel, cesta, ktorou sa vydal, ktorý vyhľadávací nástroj a kľúčové slovo boli použité a ich poloha v čase prvej návštevy. Tieto informácie sa používajú na analýzu a zlepšenie výkonu webovej stránky pochopením správania používateľov.
 
 
Cookie sbjs_current
Trvanie Počas používania
Popis Tento súbor cookie sa používa na sledovanie aktivít a interakcií používateľov na webovej lokalite, aby sa uľahčila lepšia analýza a pochopenie zdrojov návštevnosti a správania používateľov.
 
 
Cookie sbjs_migrations
Trvanie Počas používania
Popis Tento súbor cookie sa používa na sledovanie interakcií používateľov a migrácie medzi rôznymi stránkami alebo sekciami webovej lokality na zlepšenie používateľskej skúsenosti a analýzy výkonnosti webovej lokality.
 
 
Cookie sbjs_first_add
Trvanie Počas používania
Popis Tento súbor cookie sa používa na ukladanie podrobností o prvej návšteve používateľa na webovej lokalite, vrátane časovej pečiatky, sprostredkujúcej lokality a zdroja návštevnosti, na posúdenie účinnosti marketingových kampaní a zdrojov webovej lokality.
 
 
Cookie sbjs_current_add
Trvanie Počas používania
Popis Tento súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o aktuálnej návšteve na rozlíšenie medzi používateľmi a reláciami. Zvyčajne obsahuje podrobnosti, ako je zdroj návštevnosti, údaje o kampaniach a správanie používateľov, ktoré pomáhajú pri sledovaní a analýze účinnosti marketingových kampaní.
  • Výkonnostné súbory cookie sa používajú na porozumenie a analýzu kľúčových výkonnostných ukazovateľov webovej stránky, čo pomáha poskytnúť lepšiu užívateľskú skúsenosť návštevníkom.

Cookie AWSALB
Trvanie 7 dní
Popis AWSALB je súbor cookie na vyrovnávanie zaťaženia aplikácie nastavený službou Amazon Web Services na mapovanie relácie k cieľu.
 

Pri prvej návšteve stránok liptakmartin.sk Vám bude zobrazený súhlas s použitím cookies z tejto stránky s odkazom na podrobné informácie (táto stránka).

Ak nechcete prijímať súbory „cookie“ z webových stránok liptakmartin.sk., môžete rozsah akceptácie súborov „cookie“ obmedziť prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.

Súbory „cookie“ môžete aj úplne zakázať a odstrániť tie, ktoré už v počítači uložené sú, ale môže vám to znížiť užívateľský komfort pri návšteve stránok.Dodávatelia prehliadačov na svojich stránkach informujú o ich možnostiach riadenia cookies. Tu sú niektoré z nich:


Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránk

 

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

VI.PRÁVO OBRÁTIŤ SA NA ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/ ).

 

VII. KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Web liptakmartin.sk má pracovníkov zodpovedných za bezpečnosť a ochranu údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad, prípadne iný podnet alebo záujem uplatniť Vaše právo, ochotne Vám pomôžeme.

Martin Lipták.
Ochrana osobných údajov – zodpovedná osoba
Ovocná 4442/15, Banská Bystrica, 97401

E-mail: martin.liptak@bcas.sk

 

 
 

 

VIII. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Martin Lipták s.r.o. so sídlom Ovocná 4442/15 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46452664

Tieto zásady sú účinné od 17.6.2024